vaz keçmək

vaz keçmək
caymak, vazgeçmek

Azərbaycanca-Türkcə Lüğət. 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • vaz — 1. is. Baramaçılıqda: kələfcə şəklində sarınan incə yalınqat ipək teli. 2. vaz keçmək – əl çəkmək, fikrindən daşınmaq. Öz fikrindən, niyyətindən vaz keçmək. – Axırda mülahizələr yürütməkdən vaz keçərək sükuta daldım. Ç.. <Sərdar Rəşid:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • keçmək — 1. f. 1. Hərəkət edərək, yeriyərək, addımlayaraq irəliləmək, yer dəyişmək, ötüb getmək. Yolla keçmək. Səki ilə keçərkən yoldaşımı gördüm. – Küçə ilə bir hambal, bir tay dalınca keçir. C. M.. <Kərim xan> Tehranın sakitləşməyə başlayan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • nükul — ə. vaz keçmə, üstündən keçmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • buraxmaq — f. 1. Əlini açaraq əlindəki, yaxud əli və s. ilə tutduğu şeyin çıxmasına, düşməsinə, getməsinə imkan vermək, daha tutub saxlamamaq. İpin ucunu buraxmaq. Quşu əlindən buraxmaq. Tutub buraxmır. // Əlindən salmaq. <Məryəm> . . başını bir neçə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • fikir — is. <ər.> 1. Düşünmə, düşüncə, təfəkkür; təfəkkür prosesi. 2. Niyyət, məqsəd, məram. Fikrini başa düşmək. Fikrini anlatmaq. Getmək fikrindən daşınmaq. – <Süleyman:> Yaxşı, xala, bəs sənin fikrin? Ü. H.. Qızın fikrində bunların heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • daş — is. 1. Təbiətdə parçalar, yaxud böyük və kiçik kütlələr şəklində təsadüf olunan, suda həll olunmayan bərk cisim (süxur). Küçələrə daş döşəmək. – Bütün izdiham əlinə keçən daş, kəsək parçalarını alovun üstünə yağdırdı. . M. Hüs.. <Rübabə>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qət’ — ə. 1) kəsmə; 2) ayırma, üzmə, qırma; 3) ayırd etmə; 4) xətlərin bir birini kəsməsi; 5) iş kəsmə, qərar çıxarma (məhkəmədə). Qət’i əlaqə əlaqəni kəsmə, aranı pozma; qət’iimkan istintaqa cəlb olunan adam haqqında prokurorun gördüyü tədbir; qət’i… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • tərk — ə. 1) buraxma, əldən vermə; 2) vaz keçmə, üz çevirmə; 3) boşama; 4) başlı başına qoyma, buraxma. Tərki diyar bax: tərki vətən; tərki dünya dünyadan əl çəkib bir guşəyə çəkilmə; tərki ədəb ədəbsizlik; tərki sər başından keçmə; tərki vətən vətəni… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • bağışlamaq — f. 1. Bir şeyi qarşılıqsız (əvəzsiz) olaraq başqasına vermək, hədiyyə etmək, peşkəş vermək. Atası öləndən sonra Niftalı ona torpaq da verdi, . . mal qaradan pay ayırıb, bir at da bağışladı. İ. Ş.. // məc. Bəxş etmək, vermək. Elə bil, bağışladın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • fərağ — ə. 1) vaz keçmə, tərk etmə; 2) istirahət; 3) rahatlıq, aludəlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”